CƠ CẤU TỔ CHỨC – NĂNG LỰC THIẾT BỊ

  1. Sơ đồ tổ chức
  2. Nhân lực & trang thiết bị

a. Ban Lãnh Đạo
– Hội Đồng Quản Trị: 03 người
– Tổng giám đốc: 01 người
– Ban kiểm soát: 02 người
– Giám đốc kinh doanh: 01 người
– Giám đốc kỹ thuật: 01 người
– Giám đốc nhân sự: 01 người
– Quản Đốc xưởng: 01 người
– Kế toán trưởng: 01 người

b. Nguồn nhân lực
– Kỹ sư: 09 người
– Trung cấp cơ khí: 08 người
– Cử nhân kinh tế: 04 người
– Trung cấp điện: 05 người
– Công nhân và thợ lành nghề: 30 người

c. Năng lực thiết bị
– Xe tải 3 – 5 tấn: 04 xe
– Khuôn dập nhôm các hệ: 20 cái
– Máy tời lắp kính: 09 cái
– Máy nén khí trung tâm: 03 cái
– Máy cắt nhôm/ nhựa 02 đầu: 03 cái
– Máy chấn tole: 02 cái
– Máy cán tole: 12 cái
– Máy cắt tole định hình: 05 cái
– Máy uốn ống: 05 cái
– Cẩu trục: 05 cái

Tải về: